Ψυχαγωγία Ενημέρωση

Ανατροπή με τα απλήρωτα πρόστιμα - Διαγραφή όλων των οφειλών και προστίμων μετά την 5ετία

Ανατροπή με τα απλήρωτα πρόστιμα - Διαγραφή όλων των οφειλών και προστίμων μετά την 5ετία

Την πενταετή παραγραφή τελών κυκλοφορίας αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας, ανατρέποντας την πάγια θέση της φορολογικής διοίκησης, σύμφωνα με την οποία ο χρόνος παραγραφής ήταν στην 20ετία.

Στην παραγραφή όλων των προστίμων και οφειλών από τέλη κυκλοφορίας, που εκκρεμούν πέραν της 5ετίας, οδηγεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ορίζει τα χρονικά όρια που έχει η διοίκηση για να αξιώσει χρηματικά ποσά.

0000

Πενταετή παραγραφή τελών κυκλοφορίας: Η απόφαση εναρμονίζεται πλήρως με παλαιότερες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η απόφαση αυτή εναρμονίζεται πλήρως με παλαιότερες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ (2017) σχετικά με φορολογικές υποθέσεις, στις οποίες αποφάνθηκε ρητά πως η παραγραφή είναι 5ετής, είτε πρόκειται για οφειλές, είτε για

πρόστιμα.

Πιο συγκεκριμένα, στην απόφαση σημειώνεται πως «η πενταετής προθεσμία για τη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας παρίσταται επαρκής για την άσκηση της εν λόγω εξουσίας της φορολογικής αρχής, περαιτέρω δε και εύλογη», ενώ απορρίπτονται οι ισχυρισμοί της φορολογικής διοίκησης, που ζητούσε να

ισχύσει ο 20ετής χρόνος παραγραφής, στηριζόμενη στο γενικό άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα, ελλείψει ρητής μνείας στη νομοθεσία.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, «η εικοσαετία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά εύλογη, συνάδουσα προς την αρχή της αναλογικότητας, διάρκεια του κατά κανόνα χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων».

Leave a Comment