Ψυχαγωγία Ενημέρωση

Έλληνες οργανώνουν συγκέντρωση κατά στον εορτασμό των 200 χρόνων

Έλληνες οργανώνουν συγκέντρωση κατά στον εορτασμό των 200 χρόνων

Έλληνες οργανώνουν συγκέντρωση κατά στον εορτασμό των 200 χρόνων

Σε συγκέντρωση παρέμβαση ενάντια στον εορτασμό των 200 χρόνων ελληνικού έθνους-κράτους καλούν “αλληλέγγυοι” την Κυριακή μέσω Indymedia.

0000

Όπως αναφέρουν στο σχετικό κάλεσμα: “Η εθνική αφήγηση κάθε κράτους συνιστά το βασικό τροπάρι κατήχησης των

υπηκόων του για τη συναίνεση, εκπειθάρχηση και υποταγή τους, με τη σμίλευση της απαιτούμενης εσωτερικής ενότητας και ομοιογένειας, με την κατασκευή και αναγνώριση «εξωτερικών» εχθρών και κινδύνων.”

Leave a Comment