Ψυχαγωγία Ενημέρωση

Κακά νέα για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα - Χαράτσι 4.000 ευρώ

Κακά νέα για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα - Χαράτσι 4.000 ευρώ

Χαράτσι στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα: Χαράτσι πρόκειται να μπει στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Στόχος του νομοσχεδίου ηλεκτροκίνησης είναι η μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας.

Χαράτσι στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα: Τι είπε η γ.γ. Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

Η Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στον

0000

ΣΚΑΙ, τόνισε πως είναι παράδοξο να επιδοτούμε ηλεκτροκίνητα οχήματα και ταυτόχρονα να επιτρέπουμε την αθρόα εισαγωγή παμπάλαιων οχημάτων στην χώρα μας. Για αυτό σημείωσε ότι το νομοσχέδιο απαγορεύει την εισαγωγή στη χώρα μας μεταχειρισμένων οχημάτων άνω των 15 ετών.

Θεσπίζει περιβαλλοντικό τέλος τεσσάρων χιλιάδων για εισαγόμενα αυτοκίνητα ηλικίας 11 έως 15 ετών. Αναφερόμενη ειδικά στην ηλεκτροκίνηση, τόνισε ότι θα δοθούν φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις, όπως σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα, για την

εγκατάσταση φορτιστών. Επιπλέον, έχει ζητηθεί από του Δήμους τους επόμενους μήνες να εκπονήσουν σχέδιο για τη χωροθέτηση των φορτιστών.

Χαράτσι στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα: Ο σκοπός του νομοσχεδίου για την ηλεκτροκίνηση

– η μεγαλύτερη διείσδυση στη χώρα των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20ης Ιουλίου 2016 με τίτλο «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την κινητικότητα των χαμηλών εκπομπών», σύμφωνα με την οποία είναι

ανάγκη οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από τις μεταφορές που βλάπτουν την υγεία και το περιβάλλον να μειωθούν δραστικά χωρίς καθυστέρηση.

– η ανάπτυξη δημοσίως διαθέσιμων υποδομών επαναφόρτισης.

– η διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς ηλεκτροκίνησης.

Χαράτσι στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα: Τι αναφέρει μερικώς, το νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση

– Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσπίζει θεσμικά, διοικητικά, χρηματοδοτικά και άλλα οικονομικά κίνητρα, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί από το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.) για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, όπως η διείσδυση μέσων μεταφοράς που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια και η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και λοιπές δράσεις που σκοπό έχουν να μεταβάλουν την τεχνολογική διάρθρωση και το μείγμα καυσίμων στον εν λόγω τομέα για τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

– O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο

κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός με αποφάσεις τους, δύνανται να προκηρύσσουν δράσεις για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και των ηλεκτρικών οχημάτων μέσω οικονομικών κινήτρων για την αγορά ή μίσθωση κάθε τύπου αμιγώς Η/Ο ή υβριδικών Η/Ο εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές ρύπων έως 50γρCO2/χλμ, καθώς και μέσω οικονομικών κινήτρων για την προμήθεια και εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο.

Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις για τη λήψη των οικονομικών κινήτρων, οι δικαιούχοι, η διάρκεια και οι διαδικασίες αίτησης, ένταξης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης των δράσεων αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους. Φορέας χρηματοδότησης των δράσεων ορίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναλυτικότερα όλα τα άρθρα και το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα βρίσκονται, ΕΔΩ.

Leave a Comment